Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Poniedziałek 30.03.2015

zaawansowane

Dotacje

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

Osoba bezrobotna może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wydokości 500% przeciętnego wynagrodzenia (osoby będące założycielami spółdzielni socjalnej do 300% przeciętnego wynagrodzenia, zaś osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej do 200%. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na zakup urządzeń, narzędzie oraz materiałów i towarów niezbędnych do jej rozpoczęcia. Środki te nie mogą zostać przeznaczone na opłaty publiczne, ubezpieczenie, opłaty dzierżawne itp.

Dotacja może zostać udzielona osobom, które:

  • nie korzystały w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej;
  • w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac społecznie użytecznych;
  • nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny;
  • spełniają warunki do uzyskania pomocy publicznej de minimis.

Wypłata dotacji może nastąpić po przedłożeniu zabezpieczenia jej spłaty w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

Osoba, która uzyskała dotację jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy, pod groźbą zwrotu jej z odsetkami ustawowymi naliczonymi od momentu jej wypłaty. W okresie tym nie może podjąć zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać pod nr telefonu (0-15) 644-14-49

 

Wniosek o przyznanie środków FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wytworzył:
PUP Sandomierz
Udostępnił:
Jakub Dróżdż
(2006-08-18 13:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Dróżdż
(2006-09-18 08:58:57)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 128157